Bãi phế liệu kim loại là gì?

Một bãi phế liệu cho các mặt hàng kim loại trả phí cạnh tranh cho các kim loại phế liệu đen và kim loại màu, cũng như các xe phế liệu không còn lưu thông trên đường. Tái chế kim...