Bán sắt vụn ở đâu

Ngành công nghiệp tái chế kim loại ngày nay nổi tiếng như xưa. Thật vậy, theo Hiệp hội tái chế kim loại Anh, đây hiện là ngành công nghiệp trị giá 5,6 tỷ bảng Anh, sử dụng hơn 8.000 người...