Mua bán tàu biển cũ – mua bán neo tàu biển, mua bán máy tàu thuyền cũ

Mua bán tàu biển cũ – mua bán neo tàu biển, mua bán máy tàu thuyền cũ không đơn giản là 1 công ty thu mua phế liệu nhỏ có thể làm được. Theo nghị định số 171/2016 của...