Các loại kim loại được tái chế

Nếu một sản phẩm có thể tái chế, nó có thể được sử dụng lại thay vì bị loại bỏ hoặc đổ làm rác. Vì việc tái chế kim loại thường tương đối đơn giản nên việc giảm thiểu chất...