Các tùy chọn tái chế nhôm trừ lon nhôm

Khi ý tưởng tái chế nhôm xuất hiện trong đầu, lon nước ngọt thường là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu ai đó. Nhờ chương trình tái chế ở Tphcm, người tiêu dùng có thể được hoàn tiền khi...