Chì được sử dụng để làm gì?

09/24/2023
Chì là 1 kim loại nặng được phát hiện cách đây hàng ngàn năm. Nó được sử dụng nhiều trong sản xuất, là một phụ gia không thể thiếu của nhiều ngành công nghiệp. Để hiểu rõ hơn chì...