Đồng phế liệu bao nhiêu 1kg?

Bạn luôn thắc mắc một điều là giá đồng phế liệu bao nhiêu 1kg? Hay giá đồng đỏ, đồng vàng hôm nay bao nhiêu tiến 1kg? Đơn vị nào thu mua phế liệu đồng với giá cao nhất mà lại uy...