Được và mất gì khi mua nhà dự án vào đợt mở bán đầu tiên?

07/14/2020
Mỗi dự án nhà chung cư tùy thuộc vào quy mô sẽ có từ 3 – 7 đợt mở bán trong đó có 2 đợt mà số lượng khách hàng đông nhất là đợt mở bán đầu tiền và...