Dự báo giá đồng phế liệu cho Hoa Kỳ và Canada tháng 10 năm 2022

09/30/2022
Do lo ngại ngày càng tăng về tăng trưởng toàn cầu, giá Đồng phế liệu của Hoa Kỳ vẫn ở mức âm. Dự đoán về giá Đồng Phế liệu giúp các nhà kinh doanh / nhà đầu tư Phế liệu Đồng...