Giá đồng phế liệu ngày 13 tháng 6 năm 2022

Giá đồng phế liệu tại Mỹ và Canada tiếp tục giảm trong ngày thứ hai liên tiếp do các đợt đóng cửa mới của Covid ở Trung Quốc tác động đến nhu cầu kim loại phế liệu. Giá Đồng...