Giá đồng phế liệu ở Hoa Kỳ và Canada: tháng 10 năm 2022

10/07/2022
Giá đồng phế liệu của Hoa Kỳ tương đối thấp hơn do nhu cầu của kim loại phế liệu giảm. Dự báo giá Đồng Phế liệu hỗ trợ các nhà nhập khẩu, xuất khẩu, tái chế đồng và các...