Hợp kim là gì? Hợp kim có ở những vật liệu nào?

Hợp kim là gì? Hợp kim có ở những vật liệu nào?...