Khối lượng riêng của đồng

01/12/2021
Khối lượng riêng của đồng là 8960 kg/m3. Khối lượng riêng của đồng là 8,96g/cm3, lớn gấp 3 lần nhôm. KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SẮT Khối lượng riêng của sắt là...