6 thứ bạn có thể bán dưới dạng kim loại phế liệu khi sửa sang nhà cửa

Khi bạn sửa sang nhà cửa thì có nhiều thứ trong nhà bạn có thể tận dụng để bán đi từ đó kiếm được 1 số tiền nhất định. Những thứ đó gọi là phế liệu có thể kể...