Nhôm Xingfa là gì? Nhôm Xingfa hệ 55 là gì?

Nhôm Xingfa là gì? Nhôm Xingfa hệ 55 là gì?...