Những dự án chung cư nào tại TP.HCM có giá bán 2 tỷ đồng?

07/14/2020
Hiện nay dự án chung cư quá nhiều và có nhiều mức giá khác nhau. Nhưng các dự án cao cấp ngày càng nhiều và mức giá rất cao khó có thể mua được đối với những người có...