Phân biệt inox với thép thông thường

Cách Phân biệt inox với thép thông thường Nhiều thợ cạo dựa vào nam châm để phân biệt inox với thép thông thường, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Hầu hết các loại inox không...