Phân loại rác thải – cách phân loại rác thải

12/15/2021
Phân loại rác thải là hành động phân loại, sắp xếp riêng từng loại rác thải sau khi sử dụng. Rác thải sinh hoạt thường được phân thành những loại sau: 1.Rác thải có thể tái chế – là...
Phân loại rác, vì sao phải phân loại rác tại nguồn?

Phân loại rác, vì sao phải phân loại rác tại nguồn?

Phân loại rác là tách rác thành từng loại khác nhau tùy theo nhóm rác được quy định để dễ dàng hơn trong việc thu gom, xử lý và tái chế rác. Phân loại rác là công đoạn quan...