Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất

Phát Thành Đạt chuyên thanh lý và thu mua phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất. Các cơ sở thu mua phế liệu thông thường sẽ tìm nguồn hàng từ những quá trình sản xuất. Tùy theo...