Quy trình tái chế lon nhôm

Người ta ước tính rằng khoảng 180 tỷ lon nhôm được sử dụng mỗi năm trên khắp thế giới. Với lượng nhôm được sử dụng nhiều như vậy, điều quan trọng là tất cả nhôm phải được tái chế để sử dụng...