Sắt phế liệu bán bao nhiêu tiền 1kg?

Sắt phế liệu bán bao nhiêu tiền 1kg? – Thu mua phế liệu sắt thép là một trong những dịch vụ thu mua kim loại thông dụng nhất trên thị trường phế liệu nước ta. Bởi vậy các công...