Sắt phế liệu bao nhiêu 1kg?

Sắt phế liệu bao nhiêu 1kg là thắc mắc của rất nhiều khách hàng, đặc biệt là với những cá nhân hay công ty, công trình, doanh nghiệp lần đầu sử dụng dịch vụ. Để thỏa lòng khách hàng...