SƠN ĐOÒNG : HANG ĐỘNG LỚN NHẤT THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM | TAXI PHÚC HÀ

09/22/2020
Taxi Phúc Hà – Sơn Đòong là 1 hang động thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Được công nhận là hang động lớn nhất thế giới, hang Sơn Đoòng nằm trong quần thể hang động...