Tái chế kim loại phế liệu từ tàu cũ

Những con tàu đã sử dụng hết thời gian và tính hữu dụng của chúng cũng đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng về mặt kinh tế và môi trường. Đó là bởi vì sự công nhận...