Taro là gì? Cấu tạo và Phân loại mũi khoan taro hiện nay

Taro là gì? Cấu tạo và Phân loại mũi khoan taro hiện nay...