Thép CB400 là gì? Mác thép CB400V nghĩa là gì?

Thép CB400 là gì? Mác thép CB400V nghĩa là gì?...