Thép gió là gì? Thép gió có độ cứng bao nhiêu?

Thép gió là gì? Thép gió có độ cứng bao nhiêu?...