Thép không gỉ là gì? Thép không gỉ có phải là inox

Thép không gỉ là gì? Thép không gỉ có phải là inox...