Thép là gì? Phân loại và ứng dụng của thép

Thép là gì? Phân loại và ứng dụng của thép...