Thép mạ kẽm có thể được tái chế không?

Mạ thép bao gồm việc nhúng kim loại vào một lớp kẽm bảo vệ để ngăn các chất ăn mòn tiếp cận với lớp thép bên dưới. Quá trình này được thực hiện để tăng cường kim loại chống lại...