Thép mạ kẽm là gì? Thép mạ kẽm nhúng nóng là gì?

Thép mạ kẽm là gì? Thép mạ kẽm nhúng nóng là gì?...