Thu hồi vàng phế liệu

Tái chế vàng chỉ có một mục tiêu: thu hồi càng nhiều vàng nguyên chất càng tốt, từ các sản phẩm có nguồn gốc và hình thức khác nhau, được coi là có chứa các dấu vết đáng chú...