Thu mua phế liệu huyện Tân Thạnh

Thu mua phế liệu huyện Tân Thạnh giá cao thực hiện tại 13 đơn vị hành chính của Tân Thạnh bởi công ty thu mua phế liệu Phát Thành Đạt. Huyện Tân Thạnh là một huyện lớn của Long...