THU MUA PHẾ LIỆU KCN ĐẤT CUỐC

THU MUA PHẾ LIỆU KCN ĐẤT CUỐC KCN Đất Quốc thuộc địa phận tại trung tâm thị xã Đất Cuốc, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Khu công nghiệp này tập trung nhiều công ty thuộc nhiều ngành...