THU MUA PHẾ LIỆU KCN DỊCH VỤ CẢNG BIỂN

THU MUA PHẾ LIỆU KCN DỊCH VỤ CẢNG BIỂN KCN Dịch vụ cảng biển thuộc địa phận tại Xã Vĩnh Hậu và Xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, Tỉnh Bạc Liêu. Khu công nghiệp này tập trung nhiều công...