THU MUA PHẾ LIỆU KCN ĐỨC HÒA III – RESCO

THU MUA PHẾ LIỆU KCN ĐỨC HÒA III – RESCO KCN Đức Hoà III – Resco thuộc địa phận tại xã Đức Lập Thượng, huyện  Đức Hòa, tỉnh Long An. Khu công nghiệp này tập trung nhiều công ty...