THU MUA PHẾ LIỆU KCN HÒA TRUNG

THU MUA PHẾ LIỆU KCN HÒA TRUNG KCN Hòa Trung thuộc địa phận Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau. Khu công nghiệp này tập trung nhiều công ty thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Chính vì thế mà...