THU MUA PHẾ LIỆU KCN LONG GIANG

THU MUA PHẾ LIỆU KCN LONG GIANG KCN Long Giang thuộc địa phận tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang. Khu công nghiệp này tập trung nhiều công ty thuộc nhiều ngành nghề khác nhau....