THU MUA PHẾ LIỆU KCN SÔNG HẬU

THU MUA PHẾ LIỆU KCN SÔNG HẬU KCN Sông Hậu thuộc địa phận xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Khu công nghiệp này tập trung nhiều công ty thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Chính vì...