THU MUA PHẾ LIỆU KCN SÓNG THẦN II

THU MUA PHẾ LIỆU KCN SÓNG THẦN II KCN Sóng Thần II thuộc địa phận tại thị trấn Dĩ An và xã Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khu công nghiệp này tập trung nhiều...