THU MUA PHẾ LIỆU KCN TÂN ĐỨC

THU MUA PHẾ LIỆU KCN TÂN ĐỨC KCN Tân Đức thuộc địa phận tại Tỉnh lộ 825, Đức Hòa, Long An. Khu công nghiệp này tập trung nhiều công ty thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Chính vì thế...