THU MUA PHẾ LIỆU KCN XUYÊN Á

THU MUA PHẾ LIỆU KCN XUYÊN Á KCN Xuyên Á thuộc địa phận tại trung tâm thị xã Đường tỉnh 824, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, Long An. Khu công nghiệp này tập trung nhiều công ty...