Thu mua phế liệu tại Cần Thơ

Nhận Thu mua phế liệu tại Cần Thơ thu mua phế liệu tại thị xã Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ, huyện Thốt Nốt , huyện Ô Môn và huyện Kế Sách tận nơi...