Thu mua phế liệu thị xã Kiến Tường

Thu mua phế liệu thị xã Kiến Tường giá cao thực hiện tại 8 đơn vị hành chính của Tân Hưng bởi công ty thu mua phế liệu Phát Thành Đạt. thị xã Kiến Tường là một huyện lớn...