Ve chai

Ve chai là từ dân giã của những người đi lượm nhặt, mua những loại vật dụng có thể tái chế như lon bia, chai nhựa, sắt vụn, giấy loại … Từ này sau này được người ta gọi...